คำลาวบ่าวทิ |Lao BaawThi word

พื้นที่บันทึกความรู้เกี่ยวแก่คำภาษาลาว โดยเฉพาะลาวแบบคนบ้านยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โดย บ่าวทิ

สำหรับผู้สนใจ มาร่วมเรียนรู้ ค้นหา ทบทวน แลกเปลี่ยน เผยแพร่ สืบสาน และสื่อสารสร้างสรรค์ชีวิตและสังคม

คำ สำนวนลาว และความหมาย ในแบบลาวยางชุมน้อยศรีสะเกษ


คำสำเนียงภาษาแม่คือมรดกของคนทุกชาติพันธุ์

ภาษาแม่ หรือภาษาที่เรียนรู้ตั้งแต่เกิดของบ่าวทิ คือภาษาลาว แบบลาวยางชุมน้อยนี้ เป็นคำภาษาลาวอีกสำเนียงหนึ่ง ที่อาจเหมือนลาวแถวเชียงขวาง หรือ แถวอัตตะปือ ใน สปป.ลาว และหรือในบางพื้นที่ของจ.ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

เว่าลาวยางชุมกับบ่าวทิ
%d bloggers like this: