“ละอองฝัน” ที่มั่นใหม่ของหนุ่มสาวมัธยม

จากเรื่องสั้นในหนังสือรวมงานเขียนของนักเขียนหนุ่มสาววัยมัธยม ชื่อ “ฝนฝัน” ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยศรีสะเกษวิทยาลัย และ “ละอองอุบล” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี สู่ พื้นที่ออนไลน์ ในชื่อเพจ “ละอองฝัน”

แน่นอนที่สุด คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนทั้งสองแห่งนี้ ได้ร่วมมือกันสร้างเวทีเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์การอ่าน คิด เขียน ที่เป็นเวทีจริง ๆ ไม่ใช่การทำงานส่งครูเพื่อเอาคะแนน แต่เป็นการสร้างตัวตนทางวรรณกรรม หรืออย่างน้อยก็ได้ลิ้มรสชาติบรรยากาศการเรียนรู้วรรณศิลป์ ได้ซึมซับสุนทรียภาพแห่งภาษา อันเป็นคุณสมบัติสำคัญของมนุษย์ที่จำเป็นต้องใช้ภาษาสื่อสารกันเรื่อยไป อย่างไม่อาจปฏิเสธ หลีกเว้นได้ โดยเฉพาะสังคมยุคเอไออออนไลน์อย่างปัจจุบัน จึงสมควรสดุดีและเติมกำลังใจให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทั้งสองแห่งมา ณ ที่นี้ จึงสมควรขอบคุณท่านผู้มีส่วนเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดกิจกรรมและหนังสือดังกล่าว ซึ่งได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะบริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ทั้งโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนด้วย

บรรยากาศการเรียนรู้จากการอาน คิด เขียนวรรณกรรมนี้ นับเป็นบรรยากาศที่น่าอภิรมย์และหาได้ไม่ง่ายนักในยุคสังคมเช่นปัจจุบันนี้

ไพรยุทธ สะกีพันธ์ ผู้ร่วมให้กำเนิด “ฝนฝัน” รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ ศ.ก.ว.

สองทศวรรษแล้ว ในภาระงานสอนภาษาและวรรณกรรมที่เมืองศรีสะเกษ ของกวี/นักเพลงหนุ่มไทร้อยเอ็ด ผ่านการคิดเขียนบทกวีจนมีผลงานตีพิมพ์ในหน้าวารสารนิตยสารมามิน้อย ผ่านการจัดค่ายวรรณกรรม การอ่าน เขียนเรียนรู้วรรณศิลป์มาอย่างต่อเนื่อง จนคิดพัฒนาปรับเปลี่ยนมาเป็นโครงการรับพิจารณาต้นฉบับเรื่องสั้นและบทกวีของเหล่าหนุ่มสาววัยมัธยม เพื่อมอบรางวัลเป็นกำลังใจนักฝึกเขียน และคัดสรรต้นฉบับจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่ม ในชื่อ “ฝนฝัน” จากปี 2559 – 2562 ก็นับได้ 4 ปกแล้ว

ไพรยุทธ เป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการเปิดเวทีวรรณกรรมและให้กำเนิดหนังสือ “ฝนฝัน” การต่อสู้ ยืนหยัดในการดำเนินโครงการที่กล่าวถึงนี้ นับเป็นความกล้าหาญและอดทนมิใช่น้อย เพราะกระแสคอมพิวเตอร์ออนไลน์ คอยจะฉุดคร่าให้กระแสหนังสือเล่มล้มหายตายจากไป เหมือนอย่างวารสาร นิตยสาร ของสำนักพิมพ์ทั้งหลายในประเทศไทย ที่เริ่มปิดตัวลง

ฝนฝัน ซีซั่น 1 | 2559
ฝนฝัน ซีซั่น 4 “เสียงใครสักคน” | 2562

ธีรยุทธ บุษบงค์ ผู้ร่วมให้กำเนิด “ละอองอุบล”

เช่นกันกับไพรยุทธ ธีรยุทธได้สร้างบรรยากาศการอ่านการเขียนให้แก่หนุ่มสาววัยมัธยมเรื่องมากว่าสองทศวรรษ ในฐานะครูสอนภาษาไทยและวรรณกรรม จนกระทั่งย้ายมาร่วมงานกับคณะครูนารีนุกูล ในเมืองอุบลราชธานี ก็ได้ร่วมกันกับคณะครูผู้เกี่ยวข้องจัดทำโครงการวรรณกรรมนารีนุกูลพัฒนาสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ เริ่มจากการสนับสนุนจากหัวหน้ากลุ่มสาระขณะนั้นคือ คุณครูสุดชีวัน ไทยเนียม หัวหน้าโครงการคุณครูอรนุช เอื้ออารีเลิศ และหัวหน้ากลุ่มสาระปัจจุบัน คุณครูศิริศักดิ์ แสนทวีสุข ร่วมกับคณะครูในกลุ่มสาระทุกๆ ท่าน จึงเกิด “ละอองอุบล”

นับจากปี 2559 – 2562 หนังสือ “ละอองอุบล” แล้ว 3 เล่ม นักเรียนที่มีผลงานกว่า 30 คน และยังมีผลงานของครูที่ร่วมขบวนวรรณกรรมนี้ด้วยหลายท่าน หลายสำนวนด้วยกัน บรรยากาศการอ่านเขียนจึงค่อนข้างมีสีสันทีเดียว

ละอองอุบล 1 | 2559
ละอองอุบล 3 “ความทรงจำเหลือเชื่อ” | 2562

ชัชวาลย์ โคตรสงคราม นักเขียนผู้เป็นแรงบันดาลใจ ช่วยชี้แนะ เปิดโลกทัศน์ สนับสนุน และให้กำลังใจ

การก่อกำเนิด “ฝนฝัน” และ “ละอองอุบล” นั้น ผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ครูหนุ่มสองคนคิดจัดการและประสานความร่วมมือ… จนสำเร็จเป็นผลงานของโรงเรียนได้ ต้องยกเครดิตให้ ชัชวาลย์ โคตรสงคราม นักเขียนหนุ่มผู้สร้างสรรค์ “ทะเลน้ำนม” นวนิยายรอบสุดท้ายรางวรรณ “ซีไรต์” ปี 2552 และเจ้ารวมเรื่องสั้นหลายเล่มที่มีกลิ่นกระอายดอกไม้โบราณแห่งฝั่งแม่น้ำของ กรรมการผู้ก่อตั้งสมาพันธ์วรรณกรรมแม่น้ำของ และรางวัลอุรังคธาตุอะวอร์ด ปัจจุบันสอนภาษาและวรรณกรรมอยู่ที่มหาวิทยลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สำคัญไม่แพ้กัน นักเขียนที่ปรึกษาของครูหนุ่มทั้งสองมีหลายนาม ที่เอื้ออวยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และช่วยอาสาเป็นวิทยากรในค่ายวรรณกรรมที่ครูหนุ่มทั้งสองร่วมกับคณะครูจัดขึ้น จะขอเอ่ยนามไว้เป็นที่ระลึกด้วยคารวะจากใจของครูหนุ่มทั้งสอง ได้แก่ มาโนช พรหมสิงห์ และคณะเขียน ผู้ให้กำเนิดนิตสารเรื่องสั้นชั้นดีของยุคสมัยนาม “ชายคาเรื่องสั้น”, วีระ สุดสังข์ กวี-นักเขียนผู้มีไฟสร้างสรรค์และมีผลงานวรรณกรรมทุกรูปแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับมากว่าสี่ทศวรรษ, สุขุมพจน์ คำสุขุม กวีคนสำคัญของยุคสมัยอีกหนึ่มนามผู้มีผลงานคว้ารางวัลมามากมาย, ไพวรินทร์ ขาวงาม ศิลปินแห่งชาติ/กวีซีไรต์, มหรรณพ ต้นวงศ์ษา กวี/นักเขียน/นักเพลงแห่งแม่น้ำมูลผู้ลาลับ และอีกหลายนาม ที่ คิมหันต์ มิอาจเอ่ยนามได้ ณ ที่นี้

ชัชวาลย์ โคตรสงคราม | ไพรยุทธ สะกีพันธ์ | ธีรยุทธ บุษบงค์

วิทยากร โสวัตร นักเขียน คนสวน… ผู้เสนอให้นำผลงานของหนุ่มสาวในเล่ม มาลงในโลกเสมือน

นักเขียนหนุ่ม วิทยากร โสวัตร เจ้าของผลงานเรื่องสั้น “ฆาตกร” ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม “นายอินทร์อะวอร์ด” ผู้ดูแลร้านหนังสือในสวนดอกไม้ “ฟิลาเดลเฟีย” ใกล้ๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.สีไค อ.วารินชำราบ คอลัมนิสต์ประจำเว็บไซต์ “เดอะอีสานเร็คคอร์ด” และปัจจุบันยังดูแลบัญชร “เรื่องสั้น และ บทกวี” ของที่นี่ด้วย ได้เสนอแนวคิดนำ นำเรื่องสั้นในเล่ม “ฝนฝัน” และ “ละอองอุบล” มาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ และอาจหยิบบางเรื่องมาวิจารณ์ มอบรางวัล สัมภาษณ์นักเขียน เพื่อเผยแพร่ขยายฐานนักอ่าน เขียน และสร้างบรรยากาศการอ่านเขียนวรรณกรรมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไป

https://www.facebook.com/witayakara.sowattara

วิทยากร โสวัตร ในค่าย “ละอองอุบล 3” | 2562

“ละอองฝัน” เพจใหม่ ใส่ใจคนหนุ่มสาว เริ่มด้วยเรื่องสั้นที่ผ่านการตีพิมพ์มาแล้ว

เมื่อ ไพรยุทธ กับ ธีรยุทธ เห็นด้วยกับ วิทยกร โดยมี ชัชวาลย์ เป็นที่ปรึกษา จึงมอบหมายให้ แมงจีซอนคือข้าน้อย-คิมหันต์ สร้างเพจ “ละอองฝัน” เพื่อการนี้ แม้ไม่มีความรู้มากมายในการจัดการเพจ แต่ด้วยใจรัก จึงตกปากรับคำคนทั้งสี่ ว่า ยินดี และต้องทำให้ได้ อย่างไม่มีข้อแม้

เตรียมพบกับเพจ “ละอองฝัน” สวนเรื่องสั้นของหนุ่มสาวสมัย เร็วๆ นี้

แล้วแวะมาอ่าน มาคุยกัน นะครับ.

By SaimingSainan

คำเขียนคน คนขายคำ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: