เหมือนโลกอับจน

โลกไม่สงบจริงจริงหรือ
จึงต้องถืออาวุธ…
โลกไม่งามหรือ
จึงต้องแกล้งหวังวาด
ที่นี่ โลกยังสงบงาม
บัวในหนอง
จอกแหนแผ่ผาย
รายล้อมด้วยหมู่หญ้า
ต้นหว้าและผองเพื่อน
แล้วไย ใช้ยาพ่นฆ่า
ให้มีแค่ต้นข้าวหมู่เดี่ยวพวกเดียว
ปูปลาจะตาย
หนอน ผีเสื้อจะวายวอด
ช่างประไรหรือ
ทางหอม
17/06/2560

By SaimingSainan

คำเขียนคน คนขายคำ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: