ยังเป็นอยู่ เป็นไปไม่สิ้นสูญ

1
นามีไว้ให้ข้าวงาม
ประกาศเกียรติยศ
ความฮักแพงของชาวนา

ชาวสวนอาจพอรู้
ชาวเมืองแค่ได้ยินข่าว

2

นาสดใหม่เสมอ
ในอาณาจักรหัวใจ
เจ้าของแขนผู้อุ้มมัดกล้าก้มดำ

พ่อค้าข้าวอาจแค่คิดเดาเอา
เจ้าของโรงสีแค่เคยได้ฟังคนคุยบ้าง

3

นาดีมีฮอยฮัก
ของตีนเปล่าเปลือย
ทั้งฮอยพ่อ ฮอยลูก ฮอยหลาน…

โทรทัศน์อาจประจานว่า
จนยากปากหมอง และถ่วงความเจริญ
อินเตอร์เน็ตแค่แพร่ข่าวแล้ง ท่วม และสิ้นใจ!

4

ตรงข้ามกับสิ่งใด
จึงอ่อนหวานบรรจง

ตรงข้ามกับสิ่งใด
จึงยืนหยัดมิระย่อ

โอ…ทางเทียว
ถอดวางหัวใจมือถือ
กลางกระดาษใบข้าว

|ทางหอม|
31/07/2017

By SaimingSainan

คำเขียนคน คนขายคำ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: