กาลกากะเลา

ใบกากะเลาบาง
กลีบนั้นเล่า บางกว่า

เม็ดดินทรายฟุ้งกระแทก
เม็ดฝนต้นแล้งแทงตำทิ่ม
เหมยหมอกซบแทรกซอน

ใบกากะเลาบอกเล่าขวบปี
ดอกและกลีบขับขานบทกวี

ณ ห้วงฤดีใด บ้างหนอ

ทางหอม
พ.16.01.2562

By SaimingSainan

คำเขียนคน คนขายคำ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: