ตีนภู

เป็นผืนผ้า
เหลืองห่มดินนา
เป็นสีแสง
แต่งตีนภูเจ้า
เป็นคือเหง้า
 ซุมแซงพี่น้องเก่า
ทุกข์หมื่นชั้น
เห็นแล้วก็ส่วงหายฯ

ทางหอม
๐๖.๑๐.๖๑

By SaimingSainan

คำเขียนคน คนขายคำ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: