ทางกาน

กานกกไม้ให้มีหมากมีหน่วย
กานเอิ๊กใจให้มีอดมีทน
กานควมคึดให้มีสืบส่องสอบสวน

กานฮักให้ห่วนให้หอม
การซังให้ฮู้ห่วงฮู้ฮ่ำฮอนหวนคะนิง

กานกานไว้
ในแสนล้านสิ่ง
คันบ่กาน บ่เกิดบ่ก้าวบ่ไขบ่แก้
การสิบ่ได้ กาลแก้วก่องกานต์
การจั่งสิได้ กาลแก้วก่องตระการ.

ทางหอม
24.7.62
หว่างพบผ้อคำ “อย่างเป็นทางการ”

By SaimingSainan

คำเขียนคน คนขายคำ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: