ฮ่มซ่น | ร่มเงาอาศัย

ยามฝนแล้ง
เลือกเพิงพุ่มไม้ใดกัน
ซ่นฮ่ม

ฮ่มส้มแบง ฮ่มขะยอม
ฮ่มหว้าข้าวก่ำ ฮ่มหว้าสีชมพู
ฮ่มไฮนา ฮ่มมันปา ฮ่มส้มมั่ง ฮ่มบก
ฮ่มพ้าว ฮ่มบักม่วง ฮ่มผักขี้เหล็ก ฮ่มหมากมี่
ฮ่บักทันน้อยโนนเถียง ฮ่มกล้วยกอข้างโพน ฮ่มกะเดา
ฮ่มกะโดน ฮ่มสวนมอน ฮ่มติ้ว ฮ่มกอก ฮ่มก่อ

สารพันฮ่มกลางนา กลางฮั้วไฮ่สวน
สารพัดฮ่มฮิมทางเมือนาดินทราย ชายป่า โคกผีป่าหลอก

ยามแล้ง
อึดหลายขี้หล้ายแท้นอสายฝน

เลือกฮ่มงานบ่มีหนี้ตื่ม
เลือกฮ่มค่ำคืนบ่มีไข้มีหนาว
เลือกฮ่มเช้าใหม่บ่มีข่าวเศร้าโศกสูญเสีย
จั่งซั่นบ๊อ

เลือกเพิงพุ่มไม้ใดกัน
ยามแล้งแห้งฮ้าย
ไว้ซ่นฮ่ม
ไว้ซ่นฮ่ม

♡ทางหอม○
อา.21.7.2562

By SaimingSainan

คำเขียนคน คนขายคำ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: