ต่างทาง

อาจเสงี่ยมงาม
ตามแบบเฉพาะ
ตนแหละตน
เหมือนใครที่ไหนกัน

By SaimingSainan

คำเขียนคน คนขายคำ

ใส่ความเห็น