หลังคาน้ำ

ท่วมฮอดฝ่าตีน กะไคตี๊
ท่วมฮอดตุ่มค้อง กะเคยมี
ท่วมฮอดบีแข้ง แล้วบ่พี่
ท่วมฮอดขาโอ้ง แล้วต้องหนี
ท่วมฮอดง่ามขา แล้วห่านี่
มาไว้ตายแท้ บ่ทันได้ขงได้ข่าว
ขนของบ่ทัน แล้วอีแม่ญีอีพ่อญี
ท่วมฮอดชั้นสอง อีหลออีหลี
ท่วมฮอดหน้าต่าง มาซ่างเป็น
ท่วมฮอดหลังคา แนมหาบ่เห็น

หลังคาเฮือนชาน โอ๋นออยู่ไส
เห็นแต่หลังคาน้ำ
ฟังแต่เสียงคนฮ้องฮ่ำไห้

ฟากท่งนั่นเบิ่ง
เทียงนาหลังคาไพหญ้าผุ
จมมิดบ่เห็นแล้วสู
แล้วขี้เกียมขี้โก๋มันหลบมันลี้
ไปอยู่กกหว้า กกบก กกส้มแบง กกยาง
ทันอยู่ดอกตี๊

หลังคาเถียงนา โอ๋นออยู่ไส
เห็นแต่หลังคาน้ำ
ฟังแต่เสียงมดเสียงแมงฮ้องฮ่ำไห้

มื้อหนึ่งบ่หมอง
มื้อสองสามสี่พอทน
มื้อห้าหกเจ็ดใจหมองหม่น
มื้อแปดเก้าสิบเหลืออดเหลือทน
มื้อต่อจากนี่
ข้าวในนาถูกน้ำปล้น
ข้าวของทำกินถูกทำลายปี้ป่น

ชีวิตมื้อหน้าหันหาใผเดนอ
สิเห็นใจให้โอกาสคนทุกข์ยาก
คือข้าวในนาเปื่อยตายบ่เหลือซาก

แนมหลังคาน้ำ
ใจสิขาดสิหล่น

น้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำ
น้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำคนน้ำน้ำน้ำน้ำ
น้ำน้ำน้ำน้ำคนน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำ
น้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำคนน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำ
น้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำ

ทางหอม
20.9.2562

By SaimingSainan

คำเขียนคน คนขายคำ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: