🍂บ่เหลือค้าง🍃

ตายแล้วตายเลย

เอาส่ำฉีดยาฆ่าหญ้าหวาย
แล้วไถ ขุดฮาก เก็บกองจูดเผา
บ่ให้เหลือฝุ่น

เอาปานถอนทื้นหญ้าฮังกา
แล้วหอบกองใส่คันแท
ไว้เหยียบย่ำซ้ำตื่ม

เอาจั่งปราบกกสะนูในฮ่องนาตากล้า
แล้วตั้งแต่ยังบ่มีดอกมีหน่วย
คือหมายใจให้ดับแนว

พุ้นแหล่วล่ะควมคึด
ตายสา ตายเสี่ยง ตายเกลี้ยงสา
ตายแล้วกะแล้วดอก

คุณค่าส่ำหญ่าญุง
ไสสิท่อข้าวกอดีมีค่าผ่องทองคำเพิ่น
คุณค่าส่ำเกิดแกมเพิ่นในท่งในนา
ไสสิอ้อนวอนอยู่ต่อได้

ตายแล้วกะแล้วดอกตี๊
หรือใด๋ๆ

🔖ทางหอม 🏷
อัง.30.7.2562
(หว่างอ่านหญ้าในนาท่งข้าวหว่าน—)

By SaimingSainan

คำเขียนคน คนขายคำ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: