🍂บ่มะหับมะหาย🍃

คักแท้แหม สูนหลายคัก
ลมออกหูคนบ่แม่นหูหม้อฮวงกะต่า
ควมเห็นใผในเมนต์ใต้โพสต์
มาโพดคักแนแท้

มะส่างกล้าดูถูกบักหว้าว่าบ่หวาน
มะส่างกล้าดูถูกบักเบ็นว่าบ่ฝาด
มะส่างกล้าดูถูกบักส้มมอว่าบ่เป็นตาหย่ำคุยแจ่วพริกผง
มะส่างกล้าดูถูกบักส้มลมว่าบ่แม่นของกิน

จั่งใด๋จั่งกล้าว่า
ทางไปนาบ่สู้ทางไปวัด
ทางไปสวนบ่สู้ทางไปมหาวิทยาลัย
ทางไปเลี้ยงงัวควยบ่สู้ทางไปประกวดวรรณกรรมแห่งชาติ

มหัศจรรย์คำเว่าว่า
มโหฬารจินต์ในทรวงในไส้
มะหับมะหายไปในทะเลทรายใครเล่า
ยังสุกใสปานเม็ดน้ำค้างต้องแสงเช้า
มลังเมลืองในทุ่งข้าวสีใบข่าใผกัน

ทางหอม คิมหันต์
พ.7.8.62
🔖หว่างอ่านโพสต์คำกวีของนักประพันธ์ฮ่วมสมัย “วิชัย จันทร์สอน”🏷

By SaimingSainan

คำเขียนคน คนขายคำ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: