ທາງຫອມ > เริ่มงานในไร่ถั่วเขียว

หัว : ในอ้อมกอดตอกต่อมา 1 ใน ทางหอม | ธีรยุทธ บุษบงค์

“ชั่วขณะเดียวกันนั้น
คือขณะจังหวะ ท่วงท่าของชีวิต
อันอาจเรียกได้ในนาม
เรื่องเล่าแห่งสารัตถารมณ์”

By SaimingSainan

คำเขียนคน คนขายคำ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: