ความคิดเห็นต่อวรรณกรรมในชั้นมัธยม

ทางหอม/คีต์ คิมหันต์ – ในฐานะผู้สอนวรรณกรรมชั้นมัธยม

บรรดาข้อจำกัดของการเรียนวรรณกรรม สำคัญที่สุดคือ นักเรียนและครูไม่พร้อม

ความไม่พร้อมของนักเรียน สาเหตุสำคัญ อาจไม่ใช่สุขภาพร่างกาย แต่มันคือทัศนคติต่อหลักสูตร เนื้อหาสาระวิชานั้นๆ และทั้งต่อครูด้วย

ส่วนความไม่พร้อมของครู อาจมีสาเหตุคล้ายๆ กับนักเรียน ไม่ชอบหลักสูตรและเนื้อหาสาระวิชาที่ต้องสอน เบื่อความไม่พร้อมของนักเรียน และอีกอย่างคือ เขาไม่มีหนังสือหรือห้องสมุดวรรณกรรมดีๆ ในมือ เพื่อที่จะได้กระตุ้นการอ่าน เมื่อนักเรียนอาจได้ อ่านดี อ่านสนุก ไม่นานนัก การคิดเขียนก็จะตามมา

อย่างไรก็ตาม เราอาจมีทางแก้ 

ทั้งนักเรียนและครู คุยกัน ทำความเข้าใจวิชาที่ต้องเรียนไปด้วยกัน สร้างสรรค์วรรณกรรมสะท้อนความรู้ความเข้าใจวรรณกรรมไปด้วยกัน

โดยอาจไม่ต้องรอหนังสือหรือห้องสมุดวรรณกรรมดีๆ ไกลมือคว้า อีกต่อไป.

By SaimingSainan

คำเขียนคน คนขายคำ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: