ในดอก บอกข่าว #1

ล่ะย่างคิมหันต์หันฟ้าว
หนาวในทรวงสุดที่อ่าว

%d bloggers like this: