กระเป๋าผ้าฝ้ายสีแดงมีซิปพร้อม โดย คีต์ คิมหันต์

เรื่องรัก เคลื่อนไหวในท่าทีเอื่อยเรื่อย ในบางมุมของเมืองอุบล