โนนบ้าน เบิ่งแล้ว กี่แต้ม แต้มสดบทกวี

“ส่งช้าหน่อย ค่อยๆ ยล ละกัน” สักกี่แต้มดี บทกวีแต้มสด #… Continue reading โนนบ้าน เบิ่งแล้ว กี่แต้ม แต้มสดบทกวี