🍂บ่เหลือค้าง🍃

ตายแล้วตายเลยเอาส่ำฉีดยาฆ่าหญ้าหวายแล้วไถ ขุดฮาก เก็บกอ… Continue reading 🍂บ่เหลือค้าง🍃

%d bloggers like this: