Laoongfun | ละอองฝัน

หมอกสีจางกับน้ำค้างสีชมพู

แสงอาทิตย์ส่องสะท้อนเข้ามาในหน้าต่าง สายหมอกลอยผ่านเข้ามาทักทาย

ละอองฝัน ที่มั่นใหม่ของหนุ่มสาวมัธยม

อีกพื้นที่หนึ่ง สำหรับแสดงผลงานของเหล่านักเขียนหนุ่มสาว… Continue reading ละอองฝัน ที่มั่นใหม่ของหนุ่มสาวมัธยม

“ละอองฝัน” ที่มั่นใหม่ของหนุ่มสาวมัธยม

จากเรื่องสั้นในหนังสือรวมงานเขียนของนักเขียนหนุ่มสาววัย… Continue reading “ละอองฝัน” ที่มั่นใหม่ของหนุ่มสาวมัธยม

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

ใส่ความเห็น