กระจกคำ

เคยคิดไหมว่า คำ เป็นกระจกใสสุด ที่พูดเช่นนี้ ด้วยว่า มี… Continue reading กระจกคำ

%d bloggers like this: