หมอกสีจางกับน้ำค้างสีชมพู

แสงอาทิตย์ส่องสะท้อนเข้ามาในหน้าต่าง สายหมอกลอยผ่านเข้ามาทักทาย

%d bloggers like this: