ปางนั้น |That time

ผมคุยกับเธอเสมอ แม้ไร้ถ้อยคำเอื้อยเอ่ย เธอเดินทางมาจากฟ… Continue reading ปางนั้น |That time