เหมือนโลกอับจน

โลกไม่สงบจริงจริงหรือจึงต้องถืออาวุธ…โลกไม่งามหรือจึง… Continue reading เหมือนโลกอับจน